Co zrobić, kiedy chcesz się rozwieść? 2935

jak się rozwieść

Trwały rozkład więzi małżeńskich na niwie ekonomicznej, fizycznej i duchowej prowadzi do rozwodu. Rozwód to dla wielu osób traumatyczne przeżycie, multum negatywnych emocji, coś co bardzo boli. Mimo wszystko należy starannie się do niego przygotować i przejść wszelkie procedury niezbędne do rozpoczęcia procesu. Co więc trzeba wykonać, jakiego rodzaju działania będą wymagane aby sąd wyznaczył datę pierwszej rozprawy rozwodowej?

Pozew rozwodowy składany do sądu

Na początku należy złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie okręgowym. Wniosek o rozwód składa się w sądzie właściwym w miejscu zamieszkania jednego z współmałżonków. Taki wniosek powinien musi być dobrze wypełniony, dlatego też warto skorzystać z usług prawnika . Wniosek powienien zawierać odpowiednie elementy czyli: miejscowość, data złożenia, oznaczenie sądu gdzie jest składany, określenie osób w sprawie, a także mieć oznaczenie „Pozew o rozwód”.

Pozew musi równocześnie zawierać istotne informacje z punktu widzenia pracy sądu. Mowa tutaj o wskazaniu, która ze stron jest winna lub czy proces odbędzie się bez orzekania o winie. Małżeństwa z dziećmi określają również kto po rozwodzie sprawował będzie władze rodzicielską i jak przebiegać będzie opieka nad dziećmi. Jeżeli zachodzi taka potrzeba i żądanie, koniecznie należy wprowadzić informacje dotyczące przyszłych alimentów, które płacić będzie jedna ze stron procesu.

Kiedy w trakcie rozpraw rozwodowych chce się wezwać określone osoby na świadków, we wniosku muszą być one uwzględnione. Należy wprowadzić pełne dane potencjalnych świadków.

Zebranie dowodów niezbędnych w sprawie rozwodowej

Każdy z małżonków ma pełne prawo do tego, aby przed obliczem temidy przedstawić zgromadzone dowody. Sytuacja taka może mieć miejsce kiedy rozwód będzie z orzeczeniem winy. Dowody związane ze zdradą współmałżonka, patologicznymi zachowaniami (bicie, alkoholizm) muszą być mocne, muszą dawać sądowi podstawę do tego aby wziął je pod uwagę. Przy zbieraniu dowodów czasem konieczna będzie pomoc profesjonalisty, np. specjalizującego się w zbieraniu tego typu dowodów detektywa.

Występując o alimenty należy również posiadać odpowiednie dowody, dokumenty. Kwota żądanych alimentów nie może być „z sufitu”. Określa się ściśle, właśnie na podstawie zebranej dokumentacji, ile kosztuje miesięczne utrzymanie dzieci czy współmałżonka.

Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego?

Koszt złożenia pozwu rozwodowego w całym kraju jest taki sam i wynosi obecnie 600 zł. Opłatę uiszcza się przed złożeniem wniosku, a potwierdzenie musi być dołączone do dokumentów rozwodowych. Równocześnie ustawodawca przygotował wyjątki od tej płatności. Osoby, które mogą udokumentować swoją ciężką sytuację materialną, mają szansę na zwolnienie z opłaty.
Chcąc uzyskać orzeczenie dotyczące podziału majątku należy liczyć się z jednorazowym kosztem 1000 zł.

Procedura składania wniosków rozwodowych nie jest skomplikowana. Gdy małżonkowie są zgodni co do zasad na jakich się rozchodzą, proces nie będzie trwał długo. Inaczej sprawy się mają kiedy obie strony rozwodu nastawiają się na ciężką batalię. Walka o majątek, opiekę nad dziećmi, zasądzenie wysokich alimentów. Takie sytuacje są na porządku dziennym i dlatego w takiej sytuacji warto korzystać z pomocy prawników. Profesjonalna porada prawna co do działań rozwodowych czy też stały angaż adwokata będzie doskonałym pomysłem.

Poprzedni artykułNastepny artykuł